STUDYJNY D?WI?K, GDZIEKOLWIEK JESTE?.

STUDYJNY D?WI?K, GDZIEKOLWIEK JESTE?.

Nowe s?uchawki bezprzewodowe AONIC 50 zapewniaj? doskona?y d?wi?k i zaawansowane funkcje; dla tych, który tworz? muzyk? i dla tych, którzy do niej tańcz?.
BEZPRZEWODOWA DOSKONA?O?? W KA?DEJ SYTUACJI

BEZPRZEWODOWA DOSKONA?O?? W KA?DEJ SYTUACJI

Od sal wyk?adowych, przez ?wi?tynie po wyst?py na ?ywo, SLX-D zapewnia przejrzysty, 24-bitowy cyfrowy d?wi?k i stabilno?? radiow? z ?atw? konfiguracj? i opcjami ?adowania w pakiecie wszechstronnych konfiguracji systemu bezprzewodowego.
EKOSYSTEM SHURE

EKOSYSTEM SHURE

Od mikrofonów przez DSP po g?o?niki, ca?y tor sygna?u audio jest teraz dost?pny od jednej zaufanej marki. Odkryj ekosystem Shure.
OPRACOWANE Z DETALAMI

OPRACOWANE Z DETALAMI

Zaprojektowana na podstawie dziesi?cioleci do?wiadczeń koncertowych i studyjnych, nowa linia s?uchawek AONIC Sound Isolating? zapewnia d?ugoletni? i profesjonaln? jako??, której wymagaj? najbardziej wymagaj?cy s?uchacze. Te nowe modele zapewniaj? rado?? s?uchania bez wzgl?du na to, gdzie jeste?.
STUDYJNY D?WI?K W TWOIM DOMU

STUDYJNY D?WI?K W TWOIM DOMU

Mikrofony i s?uchawki Shure zaprojektowano z my?l? o wymagaj?cych s?uchaczach i profesjonalistach audio, zapewniaj?c studyjn? jako?? d?wi?ku w Twoim domowym biurze. Pod??cz si? bezpo?rednio do komputera i ciesz si? czystym d?wi?kiem, do komunikacji z klientami, wspó?pracownikami i przyjació?mi.
INTELLIMIX ROOM

INTELLIMIX ROOM

Przysz?o?? sprz?tu DSP to w ogóle brak sprz?tu.
play_circle_filled

D?WI?K TO NASZ BIZNES.

Shure Tech Portal
techportal.shure.com

Shure Tech Portal

Uzyskaj ?atwy i bezpo?redni dost?p do pe?nej dokumentacji produktu, informacji o oprogramowaniu i firmware, porównań oraz innych narz?dzi i zasobów technicznych - wszystko w jednym miejscu.
a片无限看- 无限在线观看免费